Soi cầu 24h-Dự đoán xổ số 24 h - Soi cầu 24h Miễn Phí

Song thủ khung 3 ngày miễn phí

Lượt xem: 1    

Song thủ khung 3 ngày 247 com

Song thủ khung 3 ngày người chơi sẽ chiến thắng tuyệt đối với cặp lô này, được đánh giá là cách chơi an toàn và hiệu quả nên được người chơi đánh giá cao. Khi chơi song thủ khung 3 ngày sẽ cho ra cầu chạy ổn định, tần xuất lô xuất hiện cao. Nếu bạn đang khó khăn tìm kiếm cách chơi thì hãy chọn phương pháp này. Hôm nay soi cầu 247 sẽ chia sẻ cho anh chị cách bắt cầu chuẩn và cách vào tiền để có lãi cao.

Thống kê song thủ khung 3 ngày chuẩn nhất

Dưới đây là bảng kết quả song thủ khung 3 ngày sau khi các chuyên gia đã phân tích dựa trên kết quả của kỳ quay trước, kết hợp với các phương pháp soi cầu độc lạ. Giờ mời anh chị cùng tham khảo!

 

Từ Ngày Lô nuôi Kết Qủa Ngày trúng
24->26/06/2024 35-53 Trúng Ngày
20->22/06/2024 47-74 Trúng 47 Ngày 3
17->19/06/2024 45-54 Trượt Ngày
15->17/06/2024 24-42 Trúng 24 Ngày 2
12->14/06/2024 01-10 Trúng 01 Ngày 3
09->11/06/2024 45-54 Trúng 54 Ngày 3
06->08/06/2024 79-97 Trúng 79 Ngày 3
05->07/06/2024 39-93 Trúng 39 Ngày 1
02->04/06/2024 46-64 Trúng 46 Ngày 3
30->01/06/2024 79-97 Trượt Ngày
29->31/05/2024 38-83 Trúng 83 Ngày 1
27->29/05/2024 18-81 Trúng 81 Ngày 2
26->28/05/2024 58-85 Trúng 85 Ngày 1
23->25/05/2024 13-31 Trượt Ngày
22->24/05/2024 46-64 Trúng 64 Ngày 1
19->21/05/2024 12-21 Trượt Ngày
16->18/05/2024 57-75 Trượt Ngày
15->17/05/2024 17-71 Trúng 17 Ngày 1
14->16/05/2024 79-97 Trúng 97 Ngày 1
11->13/05/2024 13-31 Trúng 13 Ngày 3
10->12/05/2024 69-96 Trúng 69-96 Ngày 1
07->09/05/2024 13-31 Trượt Ngày
05->07/05/2024 79-97 Trúng 97 Ngày 2
02->04/05/2024 14-41 Trượt Ngày
30->02/05/2024 36-63 Trúng 63 Ngày 2
27->29/04/2024 32-23 Trúng 32 Ngày 3
26->28/04/2024 46-64 Trúng 64 Ngày 1
25->27/04/2024 89-98 Trúng 98 Ngày 1
24->26/04/2024 67-76 Trúng 67 Ngày 1
21->23/04/2024 01-10 Trúng 01 Ngày 3
18->20/04/2024 67-76 Trượt Ngày
16->18/04/2024 47-74 Trúng 47-74×2 Ngày 2
15->17/04/2024 04-40 Trúng 04 Ngày 1
14->16/04/2024 24-42 Trúng 42 Ngày 1
13->15/04/2024 29-92 Trúng 92 Ngày 1
10->12/04/2024 19-91 Trúng 91 Ngày 3
08->10/04/2024 26-62 Trúng 62 Ngày 2
05->07/04/2024 36-63 Trượt Ngày
02->04/04/2024 12-21 Trượt Ngày
30->01/04/2024 36-63 Trúng 63 Ngày 3
29->31/03/2024 68-86 Trúng 86 Ngày 1
26->28/03/2024 01-10 Trượt Ngày
23->25/03/2024 87-78 Trượt Ngày
21->23/03/2024 12-21 Trúng 21×2 Ngày 2
18->20/03/2024 57-75 Trúng 75 Ngày 3
17->19/03/2024 45-54 Trúng 54 Ngày 1
14->16/03/2024 24-42 Trúng 42 Ngày 3
11->13/03/2024 45-54 Trúng 54 Ngày 3
08->10/03/2024 12-21 Trượt Ngày
07->09/03/2024 68-86 Trúng 86 Ngày 1
06->08/03/2024 14-41 Trúng 41 Ngày 1
05->07/03/2024 57-75 Trúng 75 Ngày 1
04->06/03/2024 38-83 Trúng 38 Ngày 1
01->03/03/2024 57-75 Trượt Ngày
27->29/02/2024 01-10 Trúng 10 Ngày 3
26->28/02/2024 58-85 Trúng 85 Ngày 1
23->25/02/2024 01-10 Trúng 10×3 Ngày 3
22->24/02/2024 67-76 Trúng 67 Ngày 1
19->21/02/2024 36-63 Trúng 36 Ngày 3
16->18/02/2024 06-60 Trượt Ngày
13->15/02/2024 12-21 Trượt Ngày
07/02/2024 đến 12/02/2024 nghỉ tết ……….
04->06/02/2024 47-74 Trượt Ngày
02->04/02/2024 19-91 Trúng 19 Ngày 2
31->02/02/2024 48-84 Trúng 84 Ngày 2
30->01/02/2024 69-96 Trúng 96 Ngày 1
28->30/01/2024 46-64 Trúng 46 Ngày 2
25->27/01/2024 15-51 Trúng 15 Ngày 3
22->24/01/2024 78-87 Trượt Ngày
20->22/01/2024 32-23 Trúng 32 Ngày 2
19->21/01/2024 45-54 Trúng 45 Ngày 1
16->18/01/2024 68-86 Trúng 86 Ngày 3
13->15/01/2024 26-62 Trúng 26 Ngày 3
11->12/01/2024 98-89 Trượt Ngày
10->11/01/2024 38-83 Trúng 83 Ngày 1
08->09/01/2024 48-84 Trượt Ngày
07->08/01/2024 89-98 Trúng 89-98 Ngày 1
05->06/01/2024 27-72 Trượt Ngày
04->05/01/2024 17-71 Trúng 71 Ngày 1
03->04/01/2024 18-81 Trúng 18 Ngày 1
02->03/01/2024 12-21 Trúng 21 Ngày 1
30->01/01/2024 75-57 Trượt Ngày
29->31/12/2023 78-87 Trúng 87 Ngày 1
26->28/12/2023 68 86 Trúng 68 Ngày 3
23->25/12/2023 15 51 Trúng 51×2 Ngày 3
22->24/12/2023 25 52 Trúng 52 Ngày 1
21->23/12/2023 17 71 Trúng 17 Ngày 1
18->20/12/2023 12 21 Trúng 21 Ngày 3
17->19/12/2023 24 42 Trúng 24 Ngày 1
15->17/12/2023 89 98 Trúng 89×2 Ngày 2
14->16/12/2023 16 61 Trúng 61 Ngày 1
12->14/12/2023 01 10 Trúng 10 Ngày 2
10->12/12/2023 65 56 Trúng 56 Ngày 2
09->11/12/2023 89 98 Trúng 98 Ngày 1
06->08/12/2023 01 10 Trượt Ngày
03->05/12/2023 67 76 Trúng 76 Ngày 3
01->03/12/2023 04 40 Trúng 04×2 Ngày 2
30->02/12/2023 16 61 Trúng 16 Ngày 1
27->29/11/2023 08 80 Trúng 08-80 Ngày 3
26->28/11/2023 34 43 Trúng 43×2 Ngày 1
23->25/11/2023 69 96 Trúng 69 Ngày 3
20->22/11/2023 35 53 Trúng 53 Ngày 3
17->19/11/2023 06 60 Trượt Ngày
16->18/11/2023 04 40 Trúng 04 Ngày 1
15->17/11/2023 34 43 Trúng 43 Ngày 1
12->14/11/2023 12-21 Trượt Ngày
11->13/11/2023 45-54 Trúng 54 Ngày 1
09->11/11/2023 12-21 Trúng 21 Ngày 2
06->08/11/2023 23-32 Trúng 23 Ngày 3
03->05/11/2023 47-74 Trúng 47 Ngày 3
02->04/11/2023 29-92 Trúng 29 Ngày 1
01->03/11/2023 24-42 Trúng 24 Ngày 1
31->02/11/2023 27-72 Trúng 72×2 Ngày 1
30->01/11/2023 47-74 Trúng 74 Ngày 1
28->30/10/2023 35-53 Trúng 53 Ngày 2
26->28/10/2023 07-70 Trúng 07×2 Ngày 2
25->27/10/2023 25-52 Trúng 52×2 Ngày 1
24->26/10/2023 78-87 Trúng 87 Ngày 1
22->24/10/2023 49-94 Trúng 49 Ngày 2
21->23/10/2023 39-93 Trúng 93 Ngày 1
20->22/10/2023 89-98 Trúng 89 Ngày 1
19->21/10/2023 46-64 Trúng 46 Ngày 1
16->18/10/2023 69-96 Ngày
13->15/10/2023 14-41 Ngày
12->14/10/2023 69-96 Trúng 96 Ngày 1
11->13/10/2023 78-87 Trúng 78 Ngày 1
08->10/10/2023 58-85 Trượt Ngày
07->09/10/2023 68-86 Trúng 68 Ngày 1
04->06/10/2023 34-43 Trúng 43 Ngày 3
03->05/10/2023 46-64 Trúng 46 Ngày 1
02->04/10/2023 20-02 Trúng 02 Ngày 1
29->01/10/2023 70-07 Trúng 07-70 Ngày 3
27->29/09/2023 40-04 Trúng 04 Ngày 2
25->27/09/2023 47-74 Trúng 74 Ngày 2
22->24/09/2023 16-61 Trúng 16 Ngày 3
21->23/09/2023 04-40 Trúng 04 Ngày 1
18->20/09/2023 09-90 Trượt Ngày
16->18/09/2023 25-52 Trúng 25 Ngày 2
15->17/09/2023 68-86 Trúng 6 Ngày 1
14->16/09/2023 07-70 Trúng 70 Ngày 1
13->15/09/2023 12-21 Trúng 21 Ngày 1
12->14/09/2023 16-61 Trúng 16 Ngày 1
09->11/09/2023 36-63 Trúng 36 Ngày 3
08->10/09/2023 52-25 Trúng 25 Ngày 1
07->09/09/2023 56-65 Trúng 56 Ngày 1
04->06/09/2023 01-10 Trúng 01 Ngày 3
03->05/09/2023 65-56 Trúng 65 Ngày 1
02->04/09/2023 67-76 Trúng 76 Ngày 1
30->01/09/2023 89-98 Trượt Ngày
29->31/08/2023 05-50 Trúng 05 Ngày 1
27->29/08/2023 41-14 Trúng 14 Ngày 2
26->28/08/2023 67-76 Trúng 76 Ngày 1
23->25/08/2023 01-10 Trúng 10 Ngày 3
20->22/08/2023 06-60 Trúng 06 Ngày 3
19->21/08/2023 67-76 Trúng 76 Ngày 1

 

Bên trên mình đã chia sẻ cho anh chị cặp số đẹp để nuôi khung 3 ngày, mọi người tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng.

Phương pháp nuôi lô khung 3 ngày tuyệt đối

Khi chơi với phương pháp này thì anh chị đánh theo tỷ lệ 1:2:4. Ví dụ ngày đầu tiên bạn đánh 1000k, ngày thứ 2 thì đánh 2000k và ngày cuối cùng đánh 4000k. Sau khi đã trúng ở một ngày bất kỳ thì anh chị dừng lại và chờ đến kỳ tiếp theo thì truy cập vào chuyên mục này để lấy cặp số mới

Từ Khóa:
soi cầu cùng chuyên mục soi cầu
soi cầu 24h Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày miễn phí
soi cầu 24h Bạch thủ kép nuôi khung 2 ngày chiến thắng
soi cầu 24h Nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày miễn phí
soi cầu 24h Nuôi Song Thủ Lô Khung 5 Ngày Vip
soi cầu 24h Nuôi bạch thủ lô kép khung 5 ngày Vip
                         
Close
banner bottom 1
Close